Bionox – Web Sitesi ve Hizmetler Kullanım Koşulları

www.bionox.com.tr web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “Bionox Web Sitesi”) ve Bionox Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).

Ayrıca, Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi. Serbest Girişimcileri (Temsilci’ler) veya Üyeler’e Bionox İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar Bionox Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bionox Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Bionox Web Sitesi; Bionox , Bionox İş Fırsatı, Bionox Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi Bionox Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:

 1. Bionox Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri
  2. Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış ve Pazarlama Şirketi ‘nin Gizlilik Bildirimi ve Politikaları
  3. Telif Hakkı ve Bionox Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı
  4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
  5. Diğer Web Sitelerinden Bionox Web Sitesi’ne Bağlantılar
  6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi
  7. Bionox Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle Bionox Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi
  8. Bölünebilirlik Maddesi
  9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi
 2. Bionox Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri
 3. Bionox Sunucu barındırma / Kiralama ve Hosting hizmetleri
 4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK)
 5. Kiralık Fiziksel, Yarı Fiziksel ve Sanal Sunucu Hizmeti Sözleşmesi

Bionox Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki Temsilci’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır. Eğer tanıdığınız bir Temsilci yok ise ve bir Temsilci ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.Bionox.com.tr ’de bulunan İletişim Formunu kullanınız.

Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız, derhal Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri’e bildirimde bulunmalısınız. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri şirketi’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

Bionox Web Sitesi’ni kullanırken’a sağlanmış bütün kişisel veriler Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri şirketi’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Eğer Temsilci veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Temsilci’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır.

Bionox Web Sitesi’ni kullanırken Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi’nin sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, Bionox Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

 1. Telif Hakkı ve BionoxWeb Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı

Bionox Web Sitesi ve Bionox Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “Bionox” ismi ve Bionox logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi’ne aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve Bionox Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir.

Web Sitesi Materyalleri sadece Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi’nin önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi Temsilci’lere sadece Temsilci işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz.

Bionox Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini Temsilci olarak kullanma hakkı, Temsilci Sözleşmesi’nin feshi ile Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, Temsilci’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

 1. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim hizmetleri Şirketi’nin kontrolünde olmayabilir. Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi’nin, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 1. Diğer Web Sitelerinden Bionox Web Sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden www.bionox.com.tr  adresine link eklemeden önce Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi’nin yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim  Formu aracılığıyla iletişime geçiniz.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi ne de iştirakleri, Bionox Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar.

BİONOX BİO TEKNOLOJİ ÜRÜN SATIŞ PAZARLAMA REKLAM ve BİLİŞİM HİZMETLERİ ŞİRKETİ bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca Bionox ,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve Bionox Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Bionox Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. 

Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi’nin ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. Bionox Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle Bionox Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Bionox Web Sitesi veya Bionox Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Bionox Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

Bionox Bio Teknoloji Ürün Satış Pazarlama Reklam ve Bilişim HizmetleriŞirketi Bionox Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

Bionox Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Bursa ili yerel Türk mahkemeleri, Bionox Web Sitesi’nden veya Bionox Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.1. Amaç ve talimatlar ile sınırlılık

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir. Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme faaliyeti gerçekleştiremez.
Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder.

Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

Kişisel Verilerin saklanması ve işlenmesi hususlarında üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda Kişisel Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Kişisel Verilerin aktaran tarafın onayı doğrultusunda ilgili üçüncü taraflar Kanun ve yürürlükteki sair mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli sözleşmeler akdedilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflar her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

1.2. Veri güvenliği
Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu hususta doğabilecek her türlü uyuşmazlık taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak; bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran Bursa ili Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu ek Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

1.3. Mevzuat değişikliklerinin uygulanması
Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni /güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

5- Kiralık Fiziksel, Yarı Fiziksel ve Sanal Sunucu Hizmeti Sözleşmesi için tıklayın