• Sağlık kurumları
 • Eğitim kurumları, barınma evleri, çocuk yuvaları
 • Gıda sanayi ve ilgili alanlar
 • Yaşam alanları
 • Kapalı ve açık sosyal tesisler
 • Bireysel ve toplu taşıma araçları
 • Sanayi tesisleri
 • Havuzlar ve havzalar
 • Tarım ve hayvancılık
 • Tekstil sanayi
 • Petrol endüstrisi
 • Spor tesisleri